Vytápění hal od LK - topení, ventilace a rekuperace tepla

Vytápění hal od LK optimálním způsobem propojuje tyto faktory přidané hodnoty. U nás naleznete efektivní a ekologické systémy, které vyhoví všem požadavkům. Díky vysokému stupni efektivity vytápěcích zařízení se výrazně sníží spotřeba energie a tím i náklady. Různé technologie, jako jsou energeticky efektivní generátory teplého vzduchu, spolehlivé vzduchové clony nebo efektivní solární vzduchové kolektory, zajistí svou kompaktní konstrukcí příjemné teplo a zdravé klima v hale.

Efektivní vytápění velkých hal pomocí různých technologií

Snižte náklady na vytápění o až 50 % díky decentralizovanému generátoru teplého vzduchu od firmy LK. Vyvíjení tepla a předávání tepla probíhá v tomtéž zařízení. Tato technika zařízení je vybavena inovativní technologií pro výhřevnost. U této technologie je kromě tepla vzniklého spalováním využito i kondenzační teplo z vodní páry obsažené ve spalinách. Stupeň efektivity zařízení činí u této techniky 106 % (ve vztahu k výhřevnosti). V našem sortimentu naleznete také vysoce výkonné ventilační zařízení: Naše ventilační zařízení RK-K má stupeň efektivity 100 % (ve vztahu k výhřevnosti) a funguje na zemní plyn nebo zkapalněný plyn, zatímco ventilační zařízení REKU má stupeň efektivity až 73 % pro vysokou bezpečnost provozu a nízké náklady na údržbu.

Generátor teplého vzduchu RBW
Generátor teplého vzduchu REKU
Solární vzduchový kolektor

Další technologie pro efektivní vytápění a ventilaci hal a také velkých budov představují naše vzduchové clony TL-R a INDAC, které zajistí snížení průniku studeného vzduchu u otevřených bran. K tomu jsou u nás k dostání solární vzduchové kolektory pro ekologicky šetrné vytápění hal, rozdělovače smíšeného vzduchu pro snížení nákladů za energie a stropní ventilátory zpětného vzduchu pro tepelnou rovnováhu. Pro optimální regulaci tepla a ventilace se používá náš uživatelsky přívětivý energetický ovladač EC 5000.

Možnosti použití našich systémů vytápění hal

Vytápění hal a systémy zařízení od LK se používají v dílnách, sportovních a výrobních halách, stejně tak v logistických a řemeslnických halách. Pro regenerativní druhy topení, jako jsou geotermie a pevná paliva, se hodí centrální ventilační zařízení LK. Tato zařízení jsou vybavena ventilátorem přiváděného vzduchu a odváděného vzduchu. Odváděný vzduch je veden prostřednictvím integrované rekuperace tepla se stupněm efektivity až 73 %.

Veškeré topné systémy LK vyhovují aktuálnímu nařízení ohledně úspory energie (EnEV) a také zákonu o obnovitelné energii v oblasti vytápění (EEWärmeG).

 

 

Zde obdržíte prospekty o produktech z oblasti vytápění hal.

Zde obdržíte prospekty o produktech z oblasti vytápění hal.