Generátor teplého vzduchu RBW

Energeticky efektivní vytápění hal

Generátor teplého vzduchu RBW nastavuje prostřednictvím inovativní technologie výhřevnosti nová měřítka, co se týče energetické efektivity, trvalé udržitelnosti a nízkých provozních nákladů vytápění hal. Decentralizované topné jednotky montované pod stropem nasávají stoupající teplo v hale, filtrují je a vedou vyčištěný vzduch do spalovací komory z nerezové oceli, aby vzduch ohřály na požadovanou pokojovou teplotu. Uvnitř nového tepelného výměníku je neustále vyvíjeno turbulentní proudění spalin a tím je zaručena optimální výměna tepla. Stupeň účinnosti zařízení (co se výhřevnosti týče) se zvyšuje na více jak 106 %, což je zvýšení o 10 % v porovnání s běžnými decentralizovanými systémy!

Navíc, neustálým sledováním tepelného polštáře pod stropem haly je rozdíl teplot od 0,1 °C do 0,4 °C na jeden metr stoupání redukován na minimum.

RBW – přehled

  • vyšší stupeň účinnosti zařízení až o 106 % (co se výhřevnosti týče) Systém lze vytápět zemním plynem nebo topným olejem s nízkým obsahem síry.
  • Snížení nákladů na vytápění až o 50 %.
  • Topení a ventilace jediným systémem
  • Zdravé klima v hale po celý rok
  • Záruka 10 let na spalovací komoru a tepelný výměník (předpokladem je smlouva o údržbě)