LK Lüftungsanlage REKU
Kühle oder warme Frischluft in Produktions- und Industriehallen

Ventilační zařízení REKU

Úsporná skříň na střeše!

Ventilační zařízení REKU 10
Ventilační zařízení REKU 7/73

Decentralizované ventilační zařízení REKU je vybaveno umělohmotným nebo hliníkovým výměníkem tepla (rekuperátorem). Díky této inovativní rekuperaci tepla bude ze vzduchu odváděného z vaší haly získáno zpět až 84 % cenné energie.

Díky tomu je následný ohřevu nasávaného vzduchu z venku zapotřebí jen v omezeném rozsahu. Tím se šetří zdroje a samozřejmě i vaše peněženka.

Rychle tak lze dosáhnout amortizace ventilačního zařízení REKU.

Potřebný vzduch se dodává prostřednictvím ventilátorů EC s přímým pohonem. K následnému ohřívání přiváděného vzduchu lze dle přání použít ohřívač čerpané teplé vody nebo elektrický ohřívač.

Používání je možné i u vzduchu s obsahem škodlivých látek

Proud přiváděného a odváděného vzduchu není u tohoto systému směšován. Díky tomu lze bez problému využít i zbytkové teplo s obsahu škodlivin.

V sání venkovního vzduchu je zabudován filtr F7 a v odvodu vzduchu filtr M5. U vzduchu s obsahem aerosolu volitelně použít předřadný filtr s kovovým sítem, který v odváděném vzduchu brání znečištění ventilačního zařízení REKU a současně chrání životní prostředí.

Decentralizované ventilační zařízení REKU je vybaveno umělohmotným nebo hliníkovým výměníkem tepla (rekuperátorem). Díky této inovativní rekuperaci tepla bude ze vzduchu odváděného z vaší haly získáno zpět až 84 % cenné energie.

Díky tomu je následný ohřevu nasávaného vzduchu z venku zapotřebí jen v omezeném rozsahu. Tím se šetří zdroje a samozřejmě i vaše peněženka.

Rychle tak lze dosáhnout amortizace ventilačního zařízení REKU.

Potřebný vzduch se dodává prostřednictvím elektronicky řízených ventilátorů s přímým pohonem. K následnému ohřívání přiváděného vzduchu lze dle přání použít registr čerpané teplé vody nebo elektricky vyhřívaný registr.

Rozdělování vzduchu bez průvanu a prachu

Rozdělování vzduchu se provádí vypouštěcí hlavou s tepelnou regulací nebo prostřednictvím kanálového zařízení, případně textilním systémem vedení vzduchu.

Pro letní provoz je ventilační zařízení vybaveno obtokovým řízením. V tomto případě je tepelná rekuperace vynechána a ventilace se provádí bez ohřevu. Doplňkový ohřev přiváděného vzduchu je tak vyloučen.

Chlazení

Ke klimatizaci může sloužit příslušný registr se studenou vodou nebo s chladicím prostředkem (proces odpařování). Jako generátor chladu slouží vodní chladič nebo tepelné čerpadlo. Takto lze zajistit konstantní příjemnou teplotu v hale. 

Úprava vzduchového výkonu

U standardního provedení funguje zařízení se dvěma volně programovatelnými fázemi ventilace. Volitelně se vzduchový výkon reguluje dle potřeby. Tím se pracovní bod mění podle teploty, vlhkosti vzduchu nebo obsahu CO2. Kromě toho je možné i dálkové ovládání prostřednictvím připojení LAN.

Ventilační zařízení REKU převyšují požadavek 70 % (co se týče stupně účinnosti) zákonné požadavky německé legislativy (EEWärmeG).

Decentralizovaná montáž na střechu nebo na stěnu

Ventilační zařízení REKU se montuje na připravené nosné konstrukci pomocí jeřábu na střechu. Ventilační systém lze rovněž namontovat na stěnu. Na střeše se údržba a výměna filtrů provádí prostřednictvím kontrolních dvířek.

Ventilační zařízení REKU montované na stěnu

 

Oblasti použití

Ventilační zařízení REKU se hodí k větrání a odvětrávání průmyslových a řemeslnických hal a stejně tak pro provozy, u kterých je z výrobních důvodu zapotřebí neustálá výměna vzduchu.

 

 

Příklad z praxe: Výrobní hala

Max Bögl, Transport und Geräte GmbH & Co. KG, Sengenthal

Příklad z praxe: Výrobní hala

Pentacon, Dresden

Ventilační zařízení REKU – přehled:

  • Vysoký stupeň účinnosti až 84 %
  • Střešní nebo nástěnná montáž
  • Elektronicky řízená technologie
  • Vysoká provozní bezpečnost
  • Nízké provozní náklady