Ventilační zařízení RK-K

Všestrannost a vysoký výkon

Ventilační zařízení RK-K od firmy LK je vyvinuto speciálně pro haly, u kterých je zapotřebí neustálá výměna vzduchu. Montáž ventilačního zařízení RK-K se provádí v budově nebo mimo budovu v podobě střešní centrály odolné vůči počasí. Použitím modulované spalovací komory na zemní plyn se do přiváděného vzduchu přidává potřebné množství tepla, které je zapotřebí k dosažení požadované teploty výfuku.

Díky vysokému stupni účinnosti 100 % je zaručen efektivní režim decentralizovaných ventilačních zařízení RK-K.

Díky nové možnosti regulace od 40 do 100 % je možné velmi přesně udržovat teplotní hranice. Kondenzační režim využívá pro vytápění pouze latentní teplo přítomné ve spalovacím vzduchu (technika výhřevnosti). Systém je určen k provozu výlučně na plyn. 

Ventilační zařízení RK-K je volitelně dostupné jako kombinované zařízení pro přívod a odvod vzduchu s integrovanou rekuperací tepla. Ventilační zařízení RK-K se používají například v galvanizačních halách, výrobnách potravin, výrobních, logistických a víceúčelových halách.

Ventilační zařízení RK-K – přehled

  • Vysoký stupeň účinnosti 100 % (co se týče výhřevnosti)
  • Úspora energie díky modulovanému režimu provozu
  • Provoz na zemní plyn nebo zkapalněný plyn