Rozdělovač smíšeného vzduchu Thermovent

Rozdělování přiváděného vzduchu prostřednictvím integrovaného „rozdělovače smíšeného vzduchu Thermovent“ podporuje neustálé snižování teploty přiváděného vzduchu a vyfukovaného vzduchu. „Rozdělovač smíšeného vzduchu Thermovent“ byl speciálně vyvinut pro decentralizované vytápěcí a ventilační systémy a přispívá k výrazné minimalizaci nákladů za energie. Systém rozdělovače smíšeného vzduchu se dvěma zabudovanými nízkotlakými axiálními ventilátory pro regulované směšování sekundárního vzduchu do proudu přívodního vzduchu rovněž využívá přítomné procesní teplo.

Díky speciálnímu uspořádání axiálních ventilátorů u „rozdělovače smíšeného vzduchu Thermovent“ se prostřednictvím cíleného vstřikování hlavní proud vzduchu z vyvíječe teplého vzduchu s přímým ohřevem smíchává se sekundárním proudem vzduchu. Takto se u rozdělovače přívodního vzduchu výrazně snižuje teplota přívodního vzduchu a tím je dosaženo až o 50 % nižšího rozdílu teplot vůči pokojové teplotě. Především u vysokých hal díky sníženému rozdílu teplot ohřevu zřetelně klesá tepelný vztlak od podlahy ke střeše. Rozdíl teplot od podlahy ke stropu tak činí 0,1° C a 0,4° C na metr stoupání.

Rozdělovač smíšeného vzduchu Thermovent – přehled

  • Regulované přimíchávání sekundárního vzduchu
  • Rozdíl teplot od podlahy ke stropu 0,1° C a 0,4° C na metr stoupání
  • Využívá přítomné procesní teplo