Hospodárné vytápění hal

Hospodárné vytápění hal

Solární vzduchové kolektory se hodí v kombinaci s generátory teplého vzduchu LK za podpory solární energie k vytápění a ventilaci velkých budov, například průmyslových, řemeslnických a víceúčelových hal. Solární vzduchové kolektory používají solární energii k ohřevu čerstvého vzduchu z venku, který vedou společně se stoupajícím prostorovým teplem decentralizovaného systému vytápění hal LK. 100% regenerace je dnes na mnoha místech utopií, ale částečně lze vždy požadavky na energii pokrýt bez námahy prostřednictvím vzduchu ohřívaného solární energií.

U solárních vzduchových kolektorů nikdy nedochází k zamrznutí, únikům či odpařování. Provoz bez poruch je zajištěn zejména u delších odstávek.

 

Přehled solárních vzduchových kolektorů

  • Ohřev čerstvého vzduchu
  • Snížení nákladů na vytápění o cca 50 %
  • Úspora zdrojů
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému stupni účinnosti
  • Minimální náklady na údržbu
  • Možnost montáže šikmo, na rovnou střechu nebo nástěnná montáž
  • Jednoduchá modernizace stávajících topných zařízení
  • Zařízení vyhovují požadavkům německé legislativy (EEWärmeG)