Zásady ochrany osobních údajů

Obsah

Těší nás vaše návštěva a zájem o naši společnost.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů, které od vás shromažďujeme při návštěvě těchto stránek.

Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu s právními předpisy obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Následující prohlášení o ochraně osobních údajů slouží ke splnění informačních povinností vyplývajících z DSGVO. Ty lze nalézt například v čl. 13 a čl. 14 a následujících. GDPR.

Zodpovědný

Správce ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Pokud jde o naše webové stránky, odpovědnou osobou je:

LK Metallwaren GmbH
Am Falbenholzweg 36
91126 Schwabach
Německo
E-mail: info@lk-metall.de
Tel.: +49 (0) 9122-699-0

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů (Datenschutzgesetz). Článek 37 GDPR.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

MKM Data Protection GmbH
Äußere Sulzbacher Str. 118
90491 Norimberk
Německo

E-mail: datenschutz@lk-metall.de
Tel.: +49 (0) 911 990 860 0

Webové stránky: https: //www.mkm-datenschutz.de/

Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace ze zařízení (např. počítače, mobilního telefonu, tabletu atd.), které je k přístupu použito.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a v jakém rozsahu jsou zpracovávány?

(1) Informace o typu a verzi použitého prohlížeče;
(2) Operační systém vyhledávacího zařízení;
(3) Název hostitele přistupujícího počítače;
(4) IP adresa vyhledávacího zařízení;
(5) Datum a čas přístupu;
(6) Webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, další obsah stránek), které jsou přístupné na našich webových stránkách;
(7) Webové stránky, ze kterých systém uživatele vstoupil na naše webové stránky (sledování odkazů);
(8) Zpráva, zda bylo načtení úspěšné;
(9) Množství přenesených dat

Tyto údaje jsou uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s osobními údaji konkrétního uživatele, takže jednotliví návštěvníci stránek nejsou identifikováni.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je zajistit dosažení níže popsaného účelu.

Účel zpracování údajů

Dočasné (automatizované) ukládání údajů je nezbytné pro průběh návštěvy webové stránky, aby bylo možné webovou stránku zobrazit. Ukládání a zpracování osobních údajů se provádí také proto, aby byla zachována kompatibilita našich webových stránek pro co největší počet návštěvníků a aby bylo možné bojovat proti zneužívání a odstraňovat poruchy. Za tímto účelem je nutné zaznamenávat technické údaje přistupujícího počítače, abychom mohli co nejdříve reagovat na chyby v zobrazení, útoky na naše IT systémy a/nebo chyby ve funkčnosti našich webových stránek. Kromě toho používáme tyto údaje k optimalizaci webových stránek a k obecnému zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Doba skladování

Výše uvedené technické údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné k zajištění kompatibility webových stránek pro všechny návštěvníky, nejpozději však do 3 měsíců od vstupu na naše webové stránky.

Možnost vznést námitku a vymazání

Proti zpracování můžete kdykoli vznést námitku v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. článku 21 DSGVO a požádat o výmaz údajů podle článku 21 DSGVO. Článek 17 GDPR. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit, se dozvíte na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Speciální funkce webových stránek

Naše stránky vám nabízejí různé funkce, při jejichž používání jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány osobní údaje. Níže vysvětlíme, co se s těmito daty děje:

Kontaktní formulář(e)

 • Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a v jakém rozsahu jsou zpracovávány?

  Údaje, které jste zadali do našich kontaktních formulářů a které jste zadali do vstupní masky kontaktního formuláře.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR (souhlas na základě jednoznačného potvrzujícího jednání nebo chování).

 • Účel zpracování údajů

  Údaje zaznamenané prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo kontaktních formulářů použijeme pouze pro zpracování konkrétního dotazu přijatého prostřednictvím kontaktního formuláře. Vezměte prosím na vědomí, že za účelem vyřízení vaší žádosti o kontakt vám můžeme také zasílat e-maily na uvedenou adresu. Účelem je, abyste od nás mohli obdržet potvrzení, že nám byla vaše žádost správně předána. Zaslání tohoto potvrzovacího e-mailu však pro nás není povinné a slouží pouze pro vaši informaci.

 • Doba skladování

  Po vyřízení vaší žádosti budou shromážděné údaje okamžitě vymazány, pokud nejsou stanoveny zákonné lhůty pro jejich uchovávání.

 • Možnost odvolání a výmazu

  Možnosti odvolání a výmazu jsou založeny na obecných ustanoveních o právu na odvolání a výmaz podle zákona o ochraně osobních údajů popsaných níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Nutnost poskytnutí osobních údajů

  Použití kontaktních formulářů je dobrovolné a není smluvně ani právně vyžadováno. Nejste povinni nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, ale můžete využít i další možnosti kontaktu uvedené na našich stránkách. Pokud chcete použít náš kontaktní formulář, musíte vyplnit pole označená jako povinná. Pokud v kontaktním formuláři nevyplníte potřebné údaje, nebudete moci dotaz odeslat nebo jej bohužel nebudeme moci zpracovat.

Automatizované hodnocení úvěruschopnosti / skóring

Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, vyhrazujeme si právo provádět výhradně automatizované zpracování vašich osobních údajů za účelem ověření vaší bonity. Taková automatizovaná rozhodnutí podle §§ 3.1 a 4.1 nesmíme provádět. Čl. 22 odst. 2 a DSGVO rovněž oprávněn. Uzavření smlouvy závisí na výsledku automatické kontroly úvěruschopnosti. Úvěrové hodnocení vypočítává statistickou pravděpodobnost selhání. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (skóre), které jsou vypočítány na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů. K určení budoucího rizika neplacení u zákazníka se používá řada charakteristik, jako je příjem, údaje o adrese, povolání, rodinný stav a předchozí platební morálka. Výsledek je vyjádřen ve formě hodnoty platby (tzv. skóre). Takto získané informace jsou základem pro naše rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Pokud se domníváte, že jste byli z uzavření smlouvy na základě kontroly úvěruschopnosti vyloučeni neoprávněně, můžete nám svůj názor vysvětlit e-mailem. Automatizované rozhodování pak provedeme v souladu s. Čl. 22 odst. 3 GDPR v konkrétním individuálním případě. Abychom mohli provést kontrolu úvěruschopnosti, můžeme v souladu s německým zákonem o bankách (Bundesgesetzbuch). Čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO ukládá a zpracovává vaše osobní údaje.

V níže uvedených případech předáváme vaše údaje na základě uzavřené smlouvy následujícímu poskytovateli (poskytovatelům):

 • Creditsafe Deutschland GmbH:
  Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlín, Německo(https://www.creditsafe.com/de): Naše společnost pravidelně prověřuje vaši bonitu při uzavírání smluv a v určitých případech, kdy existuje oprávněný zájem, také u stávajících zákazníků. Za tímto účelem spolupracujeme se společností Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlín, Německo, od které získáváme údaje potřebné pro tento účel. Za tímto účelem předáváme vaše jméno a kontaktní údaje společnosti Creditsafe Deutschland GmbH.
 • Coface Finanz GmbH:
  Coface Finanz GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Německo(https://www.coface.de/): Naše společnost pravidelně prověřuje vaši bonitu při uzavírání smluv a v určitých případech, kdy existuje oprávněný zájem, také u stávajících zákazníků. Za tímto účelem spolupracujeme se společností Coface Finanz GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Německo, od které získáváme údaje potřebné pro tento účel. Za tímto účelem předáváme vaše jméno a kontaktní údaje společnosti Coface Finanz GmbH.

Statistická analýza návštěv těchto webových stránek – Webtracker

Při přístupu na tyto webové stránky nebo k jednotlivým souborům na webových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje: IP adresa, webová stránka, ze které byl soubor načten, název souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat a zpráva o úspěšnosti načtení (tzv. webový protokol). Tyto přístupové údaje používáme výhradně v neosobní podobě pro neustálé zlepšování našich webových stránek a pro statistické účely. K vyhodnocování návštěv těchto webových stránek používáme také následující webové trackery:

Google Analytics

 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Na našich stránkách používáme službu sledování webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google Analytics). V rámci sledování webu používá služba Google Analytics soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek a vašeho chování při surfování (tzv. sledování). Tuto analýzu provádíme na základě služby sledování Google Analytics, abychom mohli neustále optimalizovat naši internetovou nabídku a zlepšovat její dostupnost. Při používání našich webových stránek jsou údaje, jako je vaše IP adresa a zejména vaše uživatelské aktivity, přenášeny na servery společnosti Google Ireland Limited. Tuto analýzu provádíme na základě sledovací služby společnosti Google, abychom mohli neustále optimalizovat naši internetovou nabídku a zlepšovat její dostupnost. Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme také sledování webu. Sledování webu nám umožňuje sledovat, zda na naše webové stránky útočí třetí strany. Informace z webového trackeru nám umožňují přijmout účinná protiopatření a chránit osobní údaje, které zpracováváme, před těmito kybernetickými útoky. Aktivací anonymizace IP adresy v rámci sledovacího kódu Google Analytics na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa před přenosem anonymizována službou Google Analytics. Tato webová stránka používá sledovací kód Google Analytics, který byl rozšířen provozovatelem gat._anonymizeIp();, aby umožnil pouze anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP).

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Právním základem pro zpracování údajů je podle čl.6 odst. 1 lit. a DSGVO váš souhlas v našem informačním banneru ohledně používání souborů cookie a sledování webu (souhlas prostřednictvím jasného potvrzení akce nebo chování).

 • Účel zpracování údajů

  Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vaší návštěvy na těchto webových stránkách, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme také sledování webu. Sledování webu nám umožňuje sledovat, zda na naše webové stránky útočí třetí strany. Informace z webového trackeru nám umožňují přijmout účinná protiopatření a chránit osobní údaje, které zpracováváme, před těmito kybernetickými útoky.

 • Doba skladování

  Společnost Google bude uchovávat údaje související s poskytováním sledování webu po dobu nezbytnou k plnění objednané webové služby. Shromažďování a ukládání údajů je anonymizované. Pokud se jedná o odkaz na osobu, budou údaje okamžitě vymazány, pokud nepodléhají žádné zákonné povinnosti uchovávání. K vymazání dojde v každém případě po uplynutí povinnosti uchovávat údaje.

 • Možnosti námitek a výmazu

  Shromažďování a předávání osobních údajů společnosti Google (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit deaktivací spouštění skriptového kódu ve vašem prohlížeči nebo aktivací nastavení „Nesledovat“ ve vašem prohlížeči. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie společnosti Google a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integrace externích webových služeb a zpracování údajů mimo EU

Na našich webových stránkách používáme aktivní obsah od externích poskytovatelů, tzv. webových služeb. Když navštívíte naše webové stránky, mohou tito externí poskytovatelé získat osobní údaje o vaší návštěvě našich webových stránek. To může zahrnovat zpracování údajů mimo EU. Tomu můžete zabránit instalací vhodného doplňku prohlížeče nebo deaktivací spouštění skriptů v prohlížeči. To může vést k funkčním omezením na navštívených webových stránkách.

Používáme následující externí webové služby:

 • Doubleclick
  Na našich stránkách používáme službu Doubleclick společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Spojené státy americké, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  DoubleClick je služba společnosti Google, jejímž prostřednictvím se na internetu nabízí a poskytuje digitální reklama. Slouží k tomu, aby bylo možné zobrazovat uživatelům webu individuální reklamu.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Google
  Na našich stránkách používáme službu Google společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Spojené státy americké, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  Společnost Google používáme proto, abychom mohli na webové stránky načíst další služby společnosti Google.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Písma Google
  Na našich stránkách používáme službu Google Fonts společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Spojené státy americké, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  Služba Google Fonts se používá k načítání písem na našich stránkách, abychom vám mohli stránky zobrazit ve vizuálně lepší verzi.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Mapy Google
  • Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a v jakém rozsahu jsou zpracovávány?
   Na našich stránkách používáme mapové služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Mapy Google“).

   Mapy Google jsou na webové stránky integrovány prostřednictvím rozhraní Google API, které vizualizuje informace o poloze a zobrazuje je ve formě mapy. Pro zobrazení mapy je zpracování IP adresy službou Google Maps technicky nezbytné. Pokud jde o další webové služby integrované prostřednictvím služby Google Apis, platí pro ně ustanovení v příslušné části tohoto prohlášení o ochraně údajů pro službu Google Apis.

  • Právní základ pro zpracování osobních údajů
   Čl. 6 písm. f DSGVO (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že vám můžeme na internetu poskytnout obvyklou vizualizaci informací o poloze.
  • Účel zpracování údajů
   Společnost Google v našem zastoupení použije k zobrazení mapy informace získané prostřednictvím Map Google. Pomocí Map Google nás najdete rychleji a přesněji než s pouhou neinteraktivní mapou.
  • Doba skladování
   Společnost Google bude ukládat údaje související s funkcí Map Google po dobu nezbytnou k plnění objednané webové služby. Shromažďování a ukládání údajů je anonymizované. Pokud se jedná o odkaz na osobu, budou údaje okamžitě vymazány, pokud nepodléhají žádné zákonné povinnosti uchovávání. K vymazání dojde v každém případě po uplynutí povinnosti uchovávat údaje.
  • Možnost vznést námitku a vymazání
   Shromažďování a předávání osobních údajů společnosti Google (zejména vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tak, že deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči, nainstalujete do něj blokátor skriptů nebo aktivujete nastavení „Nesledovat“ ve svém prohlížeči. Zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://policies.google.com/privacy.
  • Společné zpracování
   Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování Map Google. Obsah najdete na adrese https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.
 • Google APIS
  Na našich stránkách používáme službu Google APIS společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Spojené státy americké, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  Používáme Google APIS, abychom mohli na webové stránky načíst další služby společnosti Google. Google Apis je soubor rozhraní pro komunikaci mezi různými službami Google používanými na vašich webových stránkách.

  Pro samotné zpracování shromažďujeme následující údaje: IP adresa

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Gstatic
  Na našich stránkách používáme službu Gstatic společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Spojené státy, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  Gstatic je služba používaná společností Google k načítání statického obsahu, aby se snížila spotřeba šířky pásma a předem se načetly požadované katalogové soubory.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Youtube
  Na našich stránkách používáme službu Youtube společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Spojené státy, e-mail: support-de@google.com, webové stránky: http: //www.google.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.

  Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas v souladu s §§ 3 a 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. DSGVO, které jste provedli na našich webových stránkách.

  Videa z platformy Youtube jsou integrována na naše webové stránky prostřednictvím služby Youtube.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď u samotného souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

  Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://policies.google.com/privacy.

Informace o používání souborů cookie

Rozsah zpracování osobních údajů

Na různých stránkách integrujeme a používáme soubory cookie, abychom umožnili určité funkce našich webových stránek a integrovali externí webové služby. Takzvané „cookies“ jsou malé textové soubory, které může prohlížeč ukládat do vašeho přístupového zařízení. Tyto textové soubory obsahují charakteristický řetězec, který jednoznačně identifikuje prohlížeč při návratu na naše webové stránky. Proces ukládání souboru cookie se také nazývá „nastavení souboru cookie“. Soubory cookie mohou být nastaveny jak samotnými webovými stránkami, tak externími webovými službami.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (oprávněný zájem) nebo čl. 6 odst. 1 lit. a nebo čl. 9 odst. 2 lit. a DSGVO (souhlas).

Který právní základ je relevantní, lze zjistit z tabulky souborů cookie uvedené níže v tomto bodě.

Obecně platí, že v případě souborů cookie, které jsou shromažďovány na základě oprávněného zájmu, je naším oprávněným zájmem zajistit funkčnost našich webových stránek a služeb na nich integrovaných (technicky nezbytné soubory cookie). Kromě toho mohou soubory cookie zvýšit jejich uživatelskou přívětivost a umožnit individuálnější přístup. Zde jsme porovnali vaše zájmy s našimi.

Technologie souborů cookie nám umožňuje identifikovat, analyzovat a sledovat jednotlivé návštěvníky webových stránek pouze v případě, že návštěvník webových stránek souhlasí s použitím souboru cookie v souladu s podmínkami dohody o používání souborů cookie. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO souhlasil.

Účel zpracování údajů

Soubory cookie jsou nastaveny našimi webovými stránkami nebo externími webovými službami za účelem zachování plné funkčnosti našich webových stránek, zlepšení uživatelského zážitku nebo za účelem, který byl uveden s vaším souhlasem. Technologie cookies nám také umožňuje rozpoznat jednotlivé návštěvníky pomocí pseudonymů, např. jedinečného nebo náhodného ID, abychom mohli nabízet personalizovanější služby. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Doba skladování

Níže uvedené soubory cookie se ukládají v prohlížeči až do jejich vymazání nebo v případě souborů cookie relace až do vypršení relace. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

Název souboru cookie Server Poskytovatel Účel Právní základ Doba skladování Typ
_gid lk-metall.de Google Analytics Tento soubor cookie přiřazuje uživateli ID, aby webový tracker mohl pod toto ID seskupovat akce uživatele. Souhlas přibližně 24 hodin Analytika
_ga lk-metall.de Google Analytics Tento soubor cookie přiřazuje uživateli ID, aby webový tracker mohl pod toto ID seskupovat akce uživatele. Souhlas přibližně 24 měsíců Analytika
_gat lk-metall.de Google Analytics Tento soubor cookie se používá k omezení rychlosti požadavků webového trackeru. Souhlas cca 70 sekund Konfigurace
remote_sid youtube.com Youtube Videa z našeho oficiálního kanálu YouTube vkládáme v režimu soukromého použití YouTube. Tento režim může při kliknutí na přehrávač videa YouTube nastavit ve vašem počítači soubory cookie, ale YouTube neukládá informace o osobních údajích v souborech cookie pro přehrávání vložených videí v režimu soukromého použití. Souhlas Relace Konfigurace
test_cookie .doubleclick.net Doubleclick Tento soubor cookie se nastavuje za účelem zjištění, zda prohlížeč návštěvníka webových stránek podporuje soubory cookie. Souhlas cca 15 minut Konfigurace
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Youtube Soubor cookie se používá k odhadu, jak návštěvníci webu přijmou videa na webových stránkách. Souhlas přibližně 6 měsíců Analytika
cookieconsent_status www.lk-metall.de Provozovatel webových stránek Soubor cookie, který ukládá rozhodnutí uživatele o banneru cookie. Plnění zákonných povinností Závazky přibližně 12 měsíců Banner cookie
fe_typo_user www.lk-metall.de Provozovatel webových stránek Soubor cookie vyžadovaný systémem Typo3 Web Content System. Soubor cookie se ukládá během relace. Je potřeba k uložení určitých nastavení webové stránky během návštěvy webové stránky (relace). Technicky nezbytné Relace Relace
IDE .doubleclick.net Doubleclick Tento soubor cookie shromažďuje statistické údaje o návštěvnících webových stránek a vybírá informace podle faktorů, jako jsou demografické údaje, země atd.. To slouží k individualizaci reklamy uživatele. Souhlas přibližně 13 měsíců Marketing
YSC .youtube.com Provozovatel webových stránek Tento soubor cookie přiřazuje návštěvníkovi stránky ID. Toto ID se používá k sestavování statistik videí návštěvníků webu. Souhlas Relace Analytika
Youtube www.youtube.com Youtube Tento soubor cookie je nutný pro integraci přehrávače videa Youtube na naše webové stránky a pro přehrávání videí Youtube na webových stránkách. Přehrávač Youtube je u nás provozován v režimu úspory dat. Souhlas Relace Marketing
SOUHLAS (Youtube) .youtube.com Youtube Soubor cookie CONSENT ukládá souhlas uživatele s předáváním dat společnosti Youtube poté, co uživatel udělil svůj souhlas. Plnění zákonných povinností Závazky přibližně 16 let Banner cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY www.youtube.com Youtube Uloží nastavení uživatele při načítání videa Youtube integrovaného na jiných webových stránkách. Souhlas Relace Comfort

Možnost vznesení námitky, odvolání souhlasu a výmazu

Prohlížeč můžete nastavit podle svého přání tak, aby bylo obecně zabráněno nastavování souborů cookie. V jednotlivých případech se pak můžete rozhodnout, zda soubory cookie přijmete, nebo zda je v zásadě přijmete. Soubory cookie mohou být použity k různým účelům, např. k rozpoznání, že vaše přístupové zařízení je již připojeno k našim webovým stránkám (trvalé soubory cookie), nebo k uložení nedávno zobrazených nabídek (soubory cookie relace). Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.

Bezpečnost a ochrana dat, komunikace prostřednictvím e-mailu

Vaše osobní údaje jsou při shromažďování, ukládání a zpracování chráněny technickými a organizačními opatřeními tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. V případě nešifrované komunikace e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat na cestě přenosu do našich IT systémů, proto pro informace vyžadující vysokou úroveň důvěrnosti doporučujeme šifrovanou komunikaci nebo poštovní služby.

Automatická archivace e-mailů

 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Výslovně upozorňujeme, že náš poštovní systém má automatizovaný postup archivace. Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou digitálně archivovány způsobem odolným proti auditu.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO (zákonná povinnost). Zákonnou povinností je dodržovat požadavky daňového a obchodního práva (např. §§ 146, 147 AO, §§ 238, 257 HGB).

 • Účel zpracování údajů

  Účelem archivace je splnění požadavků daňového práva (např. §§ 146, 147 AO – povinnost uchovávat e-maily relevantní pro daňové právo) a požadavků obchodního práva (např. §§ 238, 257 HGB – povinnost archivovat obchodní korespondenci).

 • Doba skladování

  Naše poštovní komunikace je uchovávána až do uplynutí lhůty pro uložení podle daňového a obchodního práva. Doba uchovávání může být až 10 let.

 • Možnost vznést námitku a vymazání

  Proti zpracování můžete kdykoli vznést námitku v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. článku 21 DSGVO a požádat o výmaz údajů podle článku 21 DSGVO. Článek 17 GDPR. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit, se dozvíte na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Vyřizování dokumentů žádosti

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho systému archivace e-mailů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kromě toho bychom rádi upozornili, že přihlášky posuzujeme pouze ve formátu PDF. Zipované soubory (WinZip, WinRAR, 7Zip atd.) jsou našimi bezpečnostními systémy odfiltrovány a nejsou doručeny. Žádosti ve formátu Word a dalších formátech souborů nepovažujeme za přečtené a mažeme je. Upozorňujeme, že dokumenty žádosti zaslané e-mailem bez šifrování mohou být otevřeny třetími stranami dříve, než se dostanou do našich informačních systémů. Předpokládáme, že můžeme odpovídat i na nešifrované e-maily s žádostmi. Pokud si to nepřejete, napište nám to prosím do e-mailu s přihláškou.

Právo na informace a žádosti o opravu – Vymazání a omezení údajů – Odvolání souhlasu – Právo na námitku

Právo na informace

Máte právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. V takovém případě máte právo na informace o údajích uvedených v čl.15 odst. 1 GDPR, pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob (srov. čl. 15 odst. 4 GDPR). Rádi vám také poskytneme kopii těchto údajů.
Právo na opravu

Máte podle V souladu s čl. 16 DSGVO máte právo kdykoli opravit nesprávné osobní údaje (např. adresu, jméno atd.). Můžete také kdykoli požádat o doplnění údajů, které jsou u nás uloženy. Odpovídající úprava se provede neprodleně.

Právo na výmaz

Máte podle Čl. 17 odst. Abs. 1 DSGVO právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, pokud

 • data již nejsou potřeba;
 • v důsledku odvolání vašeho souhlasu zanikl právní základ zpracování bez náhrady;
 • jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 • vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • to vyžaduje právní povinnost nebo sběr podle čl. Čl. 8 odst. 1 GDPR proběhlo.

Toto právo existuje na základě Čl. 17 odst. 3 GDPR se nepoužije, pokud

 • zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 • Vaše údaje byly shromážděny na základě zákonné povinnosti;
 • zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu;
 • údaje jsou nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Drahokam. Čl. 18 odst. 1 DSGVO máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů v jednotlivých případech omezeno.

To je případ, kdy

 • zpochybňujete přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem;
 • údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale shromážděné údaje se používají pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • námitku proti zpracování podle čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a stále není jasné, které zájmy převažují.

Právo na odvolání

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO), můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání tím není dotčena.

Právo vznést námitku

Máte podle Článek 21 DSGVO právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 2 DSGVO. 1 lit. f (v rámci oprávněného zájmu) byly shromážděny. Toto právo máte pouze v případě, že existují zvláštní okolnosti, které hovoří proti ukládání a zpracování.

Jak uplatňujete svá práva?

Svá práva můžete kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

LK Metallwaren GmbH
Am Falbenholzweg 36
91126 Schwabach
Německo

E-mail: info@lk-metall.de
Tel: +49 (0) 9122-699-0

Právo na přenositelnost údajů

Máte podle Čl. 20 DSGVO právo na přenos osobních údajů, které se vás týkají. Údaje poskytneme ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Údaje mohou být zaslány buď vám, nebo vámi určené odpovědné osobě.

Na vyžádání vám poskytneme kopii Čl. 20 odst. 1 GDPR poskytuje následující údaje:

 • Údaje shromážděné na základě výslovného souhlasu podle čl. Čl. 6 odst. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. a DSGVO byly shromážděny;
 • Údaje, které shromažďujeme v souladu s klenotem. Čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO od vás obdržela v rámci stávajících smluv;
 • Údaje, které byly zpracovány v rámci automatizovaného postupu.

Pokud to bude technicky možné, předáme osobní údaje přímo správci údajů podle vašeho výběru. Upozorňujeme, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nezpracováváme údaje, které by zasahovaly do svobod a práv jiných osob. Čl. 20 odst. 4 GDPR nelze předávat.

Právo podat stížnost dozorovému úřadu podle čl. Čl. 77 odst. 1 GDPR

Pokud máte podezření, že jsou vaše údaje na našich stránkách zpracovávány nezákonně, můžete samozřejmě kdykoli podat podnět k soudnímu objasnění této záležitosti. Kromě toho máte k dispozici všechny ostatní zákonné možnosti. Bez ohledu na to máte právo na to. Čl. 77 odst. 1 DSGVO je k dispozici možnost obrátit se na dozorový úřad. Právo na odvolání podle Čl. 77 GDPR je vám k dispozici v členském státě EU, v němž máte bydliště, pracoviště a/nebo místo údajného porušení, tj. můžete si vybrat dozorový úřad, na který se obrátíte, z výše uvedených míst. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, vás poté bude informovat o stavu a výsledcích vašeho podání, včetně možnosti soudní nápravy v souladu s. Čl. 78 GDPR.

Jobs
Nabídky práce