Gerhard Gleixner úspěšný na megapochodu Středními Franky!

Vytrvalost a houževnatost, ale především schopnost překonat občasné období sucha, pokud jde o včasné dosažení vlastních cílů:…