Čistá voda pro čisté životní prostředí a profesionální týmová práce mezi zákazníkem a dodavatelem. Díky tomu jsou projekty zábavné!

Čistá voda pro čistou elektřinu

Odlučovač lehkých kapalin LK pro vodní elektrárnu Isartal

Vodní elektrárny jsou stále jedním z nejekologičtějších a klimaticky nejšetrnějších způsobů výroby energie. Výrazným příkladem je elektrárna Isar u vodní nádrže Tölz. Elektrárna byla uvedena do provozu na konci 50. let a již více než šest desetiletí vyrábí ročně kolem deseti milionů kilowatthodin elektřiny, kterou zásobuje více než 3 500 domácností, a pokrývá tak čtvrtinu celkové energetické potřeby města Bad Tölz.

Poprvé po dlouhé době byly na rok 2022/23 naplánovány rozsáhlé údržbové práce. Ty se týkaly především dvou turbín, které jsou ústředním prvkem elektrárny. Díky úspěšné údržbě se také opět zvýšil výnos elektřiny v elektrárně. Pro provedení prací bylo nejprve nutné odvodnit prostor turbíny, a to při průtoku vody přibližně 30 000 litrů za sekundu. Aby se generální dodavatel, společnost Voith Hydro, dostal k ponořeným součástem a oddělil je od proudu vody pomocí ventilového šoupátka, nasadil potápěče, který pomohl s přípravnými pracemi potřebnými pro vypouštění.

V rámci tohoto komplexního balíčku opatření pro modernizaci elektrárny byla společnost LK Metallwaren pověřena dodávkou odlučovače pro čištění průsakové vody ze dvou turbín.

Příprava projektu byla vysoce profesionální – počínaje podrobným plánováním, které probíhalo od listopadu 2022 do ledna 2023 za účasti projektových manažerů v úzkém dialogu se společností LK Metallwaren. Na jaře 2023 bylo uspořádáno společné setkání na místě s Christianem Steinbacherem z provozovatele elektrárny, společnosti Stadtwerke Bad Tölz. Hlavním účelem prohlídky strojovny vodní elektrárny bylo konečné zhodnocení montážní situace v oblasti turbíny a následné naplánování montážních opatření.

Výstavba odlučovacího systému v hlavním závodě společnosti LK Metallwaren ve Schwabachu byla podle původních odhadů dokončena za pouhých deset týdnů. Součástí dodávky je
odlučovač lehkých kapalin
typu A15UNO-R1-K1 s odlučovačem kalu. Odlučovací systém je vybaven měřením hladiny a řízením čerpadla. Nádržku na olej je možné vyprázdnit stisknutím tlačítka pomocí membránového čerpadla se stlačeným vzduchem.

Voda znečištěná nezbytným mazáním hřídelí se odděluje přímo na turbíně pomocí odlučovacího systému. Tímto způsobem lze pomocí odlučovače LK účinně zabránit úniku tuků, olejů a lehkých kapalin obsahujících uhlovodíky a vyčištěný výluh lze vypouštět do řeky Isar.

Tým LK provedl instalaci, montáž, zapojení potrubí a elektroinstalační práce podle plánu a poté je podrobil celkové kontrole během uvádění do provozu. Úspěšná spolupráce bude pokračovat: LK-Metallwaren bude na žádost provozovatele v budoucnu podporovat závod servisem separátorů LK!

Závěr: Čistá voda pro čisté životní prostředí a profesionální týmová práce mezi objednatelem a zhotovitelem. Díky tomu jsou projekty zábavné!

Vítejte v klubu 25 LK!

Každý, kdo zůstává věrný firmě 25 let, se už dávno stal nejen její součástí, ale tato firma je i jeho součástí. To je jistě případ Norbert Schiebel, našeho „generátora“ v interním prodeji. Je jisté, že bez něj by LK Metallwaren byla jinou společností. Je to především díky tomu, že se zasadil o rozvoj odvětví úpravy vody a vybudoval jej do dnešní podoby: jednoho z pěti pilířů produktového portfolia naší společnosti.

Těchto pětadvacet let členství zaměstnanců však svědčí i o něčem jiném: o stabilitě a spolehlivosti, solidaritě a odhodlání. Norbert Schiebel vykazuje všechny tyto vlastnosti v tom nejlepším slova smyslu. K tomu se přidává kompetence založená na širokých znalostech, jakož i svědomitost a přesnost, s jakou plní své úkoly v oblasti separační techniky – souběžně s přesností, s jakou míří a zasahuje terče ve svém volném čase ve svém milovaném střeleckém klubu.

Narodil se, vyrostl a dodnes žije ve Spaltu a svému domovu zůstal věrný. Po vyučení strojním inženýrem se státní zkouškou nastoupil v roce 1998 po přestávce u městského dodavatele vodohospodářské techniky v Rothu do společnosti LK Metallwaren ve Schwabachu. Jako technicky zkušený pracovník kanceláře má na starosti celou škálu činností od prodeje až po návrh, vývoj a projektování zakázek. Jako interní odborník na odlučovače lehkých kapalin vykonává svou funkci vedoucího pracovníka WHG ve společnosti stále stejně pevně jako před deseti nebo dvaceti lety.

Stejně jako každý, kdo se stane členem exkluzivního 25členného klubu LK Metallwaren, obdržel i Norbert Schiebel 22. srpna 2023 k výročí certifikát a medaili. Největší radost však udělá svým příznivcům – zejména týmu úpravny vody LK – tím, že s námi zůstane ještě mnoho let!

Mobilní telefon pro každou potřebu!

Mobilní odlučovače lehkých kapalin jsou dnes k dispozici pro širokou škálu aplikací. Sofistikovaná řešení společnosti LK Metallwaren zajišťují maximální robustnost a maximální účinnost i pro náročné aplikace!

Kromě použití stacionárních odlučovačů se v poslední době stále více rozšiřuje okruh použití mobilních systémů. Ty se již dávno používají nejen ve standardních aplikacích, jako je čištění prací vody před jejím vypouštěním do kanalizace nebo dešťové vody v sektoru čerpacích stanic, ale také k přímé ochraně před kontaminací vody nebo půdy. Rozsah se nyní rozšiřuje odčištění průmyslových (procesních)vod přes odpadní vody, které vznikají v celkové oblasti výroby nebo likvidace, až po ochranu vod a eliminaci úniků.

Mobilní odlučovače od společnosti LK Metallwaren se již více než třicet let osvědčují v celém spektru variant použití. Na základě technologie, která se osvědčuje již desítky let – bezfiltrační separace na principu dvojčinného odlučování oleje – jsme v reakci na rostoucí poptávku dále vyvinuli naše řešení pro nejrůznější aplikace. Ty kombinují technickou účinnost a nejvyšší míru separace s vysokou mírou robustnosti a (velmi) dlouhou životností, která je u řešení LK obecně chválena.

K dnešnímu dni dodáváme našim zákazníkům vysoce výkonné odlučovače v řadě různých mobilních variant. Výhodou systému odlučovače LK je, že oddělení vody od znečištěných lehkých kapalin nevyžaduje použití pohyblivých částí a poskytuje požadovaný výkon i při přísnějších hodnotách odpadních vod.

Odlučovací systémy z nerezové oceli jsou vždy vyrobeny ze stejných osvědčených komponentů. Nejdůležitějšími prvky jsou zde lapač kalu, odlučovač (s průtokem 1,5 až 100 litrů za sekundu) a sběrná nádrž na odloučený olej.

Pro různé aplikace jsou výhody mobilních řešení zřejmé. Tímto způsobem lze instalované systémy vyprázdnit přímo na místě: Voda vyčištěná od lehké kapaliny se po separaci vypouští do kanalizace a oddělená lehká kapalina odtéká do zásobníku oleje.

Společnost LK Metallwaren nabízí uživatelům celou škálu řešení na klíč: od přepravitelných jednotek dodávaných se zvedacím zařízením nebo na přívěsech, přes odlučovače trvale namontované na nákladních vozidlech až po kompletní kontejnerové jednotky dodávané s požadovanými periferiemi pro trvalejší použití na místě.

Provozovatelé mobilních odlučovačů lehkých kapalin od společnosti LK Metallwaren mohou využívat stejných výhod, jaké nabízí používání stacionárních systémů LK. Především jde o konstantní účinnost pro vysoce spolehlivý provoz. Hladinu náplně lze kontrolovat také prostřednictvím dálkového monitorování. Kromě toho lze díky korozivzdorné a mimořádně stabilní konstrukci snížit na nezbytné minimum čištění a údržbu. Řešení odlučovačů oleje LK splňují požadavky norem DIN 1999-100/101 a DIN EN 858-1/2 a lze je podle potřeby doplnit komplexním balíčkem služeb a údržby pro maximální bezpečnost obsluhy.

Zkušenosti z více než 30 let technologie odlučovačů LK
– Aplikace a technologie aktuálnější než kdy dříve

Klasické olejové hasicí přístroje pro nouzové použití - od roku 1987
Klasické olejové vrtáky pro nouzové použití – od roku 1987. Řešení přívěsu zde vytváří optimální výchozí pozici pro rychlé nasazení na dálnici nebo na jiných místech (zejména v případě úniku olejové kapaliny). Tím vzniká možnost nejen odčerpávat oleje, ale také je přímo předem zpracovávat. Tyto olejové požární jednotky se používají také ve větších průmyslových areálech, které jsou vybaveny vlastními závodními požárními jednotkami.

Pro přepravu mobilních odlučovačů na vhodných nákladních automobilech pro dodávku během dočasných operací.
Kompaktní rozměry jako hlavní požadavek na konstrukci: Pro přepravu mobilních odlučovačů na vhodných nákladních vozidlech pro dodávku během dočasných operací.


„Velké mobilní řešení“ – zde na příkladu kompletní odlučovací a filtrační stanice. Takový systém může v případě potřeby nahradit použití větších systémů a je obzvláště užitečný, pokud je třeba odčerpat a recyklovat velké množství kapalin. Takováto trvale instalovaná „řešení pro nákladní automobily“ lze samozřejmě vybavit i dalšími periferními zařízeními podle přípustné velikosti.

Vysoce mobilní - systém separátoru ve standardním provedení se zvedacími vidlicemi, jeřábovými oky nebo těžkými válci je připraven k použití v co nejkratší době a používá se především v průmyslovém sektoru.
Vysoce mobilní – co nejrychleji připravený k použití – odlučovací systém ve standardním provedení se zvedacími kapsami pro vidlice, jeřábovými oky nebo těžkými válci se používá především v průmyslovém odvětví, protože jej lze použít v rychlém sledu na sběrných místech několika závodů nebo strojů.

Stejně kompaktní a hypermobilní - řešení pro přívěsy

Stejně kompaktní a hypermobilní - řešení pro přívěsy
Stejně kompaktní a hypermobilní – řešení pro přívěs. Takovéto trvale namontované kombinace odlučovače a přívěsu se používají zejména u projektů, kde je třeba provádět operace v určitém okruhu. Příkladem je odsávání zaolejovaných složek z dešťových nádrží nebo úniků ropných látek z vodních ploch.

Do kompletního kontejnerového řešení lze umístit nejen všechny součásti odlučovače a filtrace, ale také všechna periferní zařízení.
Do kompletního kontejnerového řešení lze umístit nejen všechny součásti odlučovače a filtrace, ale také všechna periferní zařízení. Kromě toho je výhodou, že veřejní nebo soukromí provozovatelé nemusí poskytovat vlastní prostory pro instalaci zařízení. Další výhoda: LK Metallwaren je dodává a připojuje jako kompletně předmontované a důkladně otestované řešení plug-and-play!

Efektivní recyklace průmyslové vody

V dnešním strojírenství je pro efektivní a bezpečný provoz nezbytné porozumět „nepeněžním“ skutečnostem z oblasti životního prostředí, politiky a ekonomiky. To platí pro nové systémy i stávající technologie. Změny ve všech oblastech vyžadují, abychom jako provozovatelé i konstruktéři zařízení snižovali náklady ve spojení s ochranou životního prostředí šetrnou ke zdrojům.

Čištění procesní vody a průmyslových odpadních vod je důležitým příspěvkem podniků k problematice udržitelnosti. Účinným odstraňováním oleje, kalů, těžkých kovů a dalších znečišťujících látek mohou společnosti nejen snížit svůj dopad na životní prostředí, ale také ušetřit cenné zdroje.

Odlučovače, filtrace a odlučovací zařízení

K čištění těchto odpadních vod se používají různé postupy. Jedním z nich je použití separátorů LK ve spojení s ultrafiltrací, odlučovacími zařízeními a tangenciálními separátory LK. Zpracování je vždy „od hrubého po jemné“. Aby byly splněny specifické požadavky příslušného závodu, používají se tyto procesy v různých kombinacích. V případě potřeby je lze také dodatečně namontovat na stávající systémy.

Odlučovače se používají především v průmyslu, kde se produkuje velké množství odpadních vod a kde jsou přítomny vysoké koncentrace znečišťujících látek. Jedná se především o účinnou separaci částic oleje a nečistot (pevných částic) z odpadní a technologické vody, zejména jemnějších částic.


Odlučovače LK
s integrovaným odlučovačem oleje jsou vyráběny na základě zkušebních certifikátů LGA System-H, normativních předpisů a 40 let zkušeností s jejich používáním. Díky klasickému krychlovému designu jsou velmi úsporné a obvykle je lze snadno integrovat do stávajících systémů.

Tangenciální odlučovače se používají pro vysoký obsah kalu a těžké oleje (grafitový olej) nebo jiné obtížně odlučitelné olejové sloučeniny s hustotou 0,90 g/cm³ nebo vyšší. Zvláštní účinnost
LK tangenciální odlučovače
je založena na jejich třífázové separaci, která se skládá z lehké fáze, čisté vodní fáze a fáze sedimentu, a také na dvojčinném odlučovači oleje. Vysoká konstrukce umožňuje malé rozměry, což umožňuje zabudovat odlučovač i do stísněných prostor. Vyčištěná voda se pak může přivádět do dalšího kroku procesu čištění.

Dalším procesem, který obvykle následuje po separaci, je ultrafiltrace. Odpadní voda se zde protlačuje přes jemnou membránu.

LK separátor pro odmašťování a odmašťování v mycích procesech!

Návštěva společnosti Brunner Drehtechnik GmbH v Röthenbachu an der Pegnitz

Soustružené díly, zejména automatické soustružené díly, jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V sestavách a konečných výrobcích si jich málokdo všimne, a přesto se tyto nenápadné a malé součástky významně podílejí na funkci nesčetných zařízení, strojů nebo malých pomocníků. O to důležitější je, aby právě těmto dílům byla věnována náležitá pozornost, která zaručí funkčnost a kvalitu výrobků uživatele. Společnost Brunner Drehtechnik GmbH vyrábí takové díly již ve třetí generaci s podporou zkušených a kompetentních zaměstnanců a velmi moderního strojního vybavení. Majitel Michael Brunner je přesvědčen, že když člověk a stroj, zákazník a dodavatel spolupracují jako ozubená kolečka, lze dosáhnout toho nejlepšího.

Odlučovač lehkých kapalin LK na mycím systému
Odlučovač lehkých kapalin LK na mycím systému

Cirkulující mycí médium automatické myčky košů oplachuje zbytky z výrobního procesu součástí, například šroubů. Velkou nevýhodou je, že se olej velmi koncentruje a vznikají emulze. Výměna média plus profesionální a nákladná likvidace představují značné úsilí a náklady. Michael Brunner uvádí: „Na další konzultační schůzce, která byla uspořádána v krátkém čase, mi techničtí a procesní inženýři společnosti LK dokázali nabídnout řešení a podtrhli to zapůjčením odlučovacího systému LK, který byl postaven pro nadzemní použití. Vycházelo se z materiálového média, teploty a výkonu mycího koše. Přestavba vlastního závodu měla být prakticky zbytečná.“ Uvedení do provozu proběhlo rychle. V separačním systému LK se procesní média, obvykle voda, oddělují od oleje fyzikálními prostředky bez nutnosti dalších instalačních částí. Oddělený olej se odděluje od povrchu a shromažďuje se v samostatné nádrži na olej.

Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.
Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.

Michael Brunner dále vysvětluje: „Tento způsob provozu System-LK mě okamžitě přesvědčil. Namísto každodenního ručního odstraňování oleje z média, jak tomu bylo dříve, a ztráty velkého množství drahého mycího média v tomto procesu a neustálého doplňování mycího prostředku na cílové množství, systém nyní odděluje olej přiváděný mimo provozní dobu a dodává mycí médium zpět do mycího procesu. Technologie LK plně splňuje naše cíle pro zlepšení v této oblasti.“ Oběhové médium před použitím odlučovače LK ve srovnání s čistou vodou zbavenou olejů a tuků.

Tým společnosti Brunner již několik měsíců provozuje nový separátor LK, který je navíc vybaven plnou tepelnou izolací. „Díky této investici do technologie od společnosti LK-Metallwaren jsme našli optimální řešení. Extrémně nízké provozní náklady ve spojení se zlepšením kvality mycího procesu a s tím související kvalitou výrobků, stejně jako časová úspora a úspora energie a čisticích prostředků se díky systému od společnosti LK Metallwaren vzájemně nevylučují.“

Společnost LK Metallwaren GmbH dodala největší počet systémů pro odmašťování a odstraňování olejů pro průmysl a obchod, přičemž některé z těchto systémů provozuje také společnost LK. Bezpečnost provozu, bezproblémový provoz, jednoduchá manipulace, velmi dlouhá životnost, možnost rozšíření a flexibilní místa použití jsou dalšími argumenty, proč lze ve všech oblastech podnikání LK, zejména v oblasti úpravy vody, prokázat 40 let intenzivního a úspěšného provozu. Společnost LK-Metallwaren GmbH neustále expanduje ve čtyřech oblastech podnikání, aby mohla rozvíjet stávající technologie a nový vývoj přizpůsobený požadavkům životního prostředí a trhu.

Brunner Turning Technology GmbH

www.brunner-drehtechnik.de

Snížení znečištění odpadních vod z odmašťovacích lázní

Snížení znečištění odpadních vod z odmašťovacích lázní je v galvanických provozech důležitou otázkou s ohledem na ochranu životního prostředí a současně na úsporu nákladů.

Vyrobené součásti musí být před lakováním nebo nátěrem odmaštěny a zbaveny antikorozní ochrany. S odlučovačem lehkých kapalin od společnosti LK Metall je možné znečištěný mycí louh v odmašťovací lázni používat podstatně delší dobu bez dalších chemikálií díky extrémnímu odstranění hromadícího se oleje.

Odlučovač lehkých kapalin LK: vhodný pro odmašťovací procesy
Odlučovač lehkých kapalin LK: vhodný pro odmašťovací procesy

Průběžné odstraňování oleje z prací vody

Pro odmaštění se součásti ponoří do odmašťovací lázně a čistí se pomocí čisticích chemikálií při teplotě až 90 °C. Oleje a tuky (lehké kapaliny) zůstávají v lázni a po určité koncentraci vedou k nasycení promývacího roztoku. Plovoucí oleje následně kontaminují komponenty a vedou ke ztrátě kvality při dalším zpracování. Odsávání oleje jednoduchým odpěňovačem na hladině prací vody je často nedostatečné a příliš neúčinné. Snadno ovladatelný a na údržbu nenáročný odlučovač lehkých kapalin od společnosti LK Metall, integrovaný do stávajících procesů zinkování, nepřetržitě odstraňuje olej z prací kapaliny. Fyzicky fungující odlučovač oleje zabudovaný v systému řeší tuto úlohu spolehlivě a zejména hospodárně. Intervaly likvidace se výrazně prodlouží. Odlučovač oleje zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a dlouhou životnost.

Úprava procesní vody: odmašťování pomocí odlučovacího systému LK

Úprava procesní vody: odmašťování pomocí odlučovacího systému LK

Delší životnost snižuje počet cyklů likvidace

Díky plné integraci do probíhajícího výrobního procesu se životnost odmašťovací lázně prodlouží z přibližně jednoho týdne na přibližně osm týdnů. V porovnání s týdenní likvidací to znamená až osminásobné prodloužení životnosti, a tedy výrazné zkrácení likvidačních cyklů. Další úspora nákladů spočívá v nižším zatížení neutralizačního zařízení. Během prvních osmi týdnů po uvedení do provozu se tak v průměru oddělí více než 100 litrů čistého oleje. Zároveň to znamená výraznou úsporu chemikálií. Odlučovač lehkých kapalin LK lze přizpůsobit odpovídající velikosti odmašťovací lázně a začlenit do téměř jakéhokoli výrobního procesu.