Snížení znečištění odpadních vod z odmašťovacích lázní

Snížení znečištění odpadních vod z odmašťovacích lázní je v galvanických provozech důležitou otázkou s ohledem na ochranu životního prostředí a současně na úsporu nákladů.

Vyrobené součásti musí být před lakováním nebo nátěrem odmaštěny a zbaveny antikorozní ochrany. S odlučovačem lehkých kapalin od společnosti LK Metall je možné znečištěný mycí louh v odmašťovací lázni používat podstatně delší dobu bez dalších chemikálií díky extrémnímu odstranění hromadícího se oleje.

Odlučovač lehkých kapalin LK: vhodný pro odmašťovací procesy
Odlučovač lehkých kapalin LK: vhodný pro odmašťovací procesy

Průběžné odstraňování oleje z prací vody

Pro odmaštění se součásti ponoří do odmašťovací lázně a čistí se pomocí čisticích chemikálií při teplotě až 90 °C. Oleje a tuky (lehké kapaliny) zůstávají v lázni a po určité koncentraci vedou k nasycení promývacího roztoku. Plovoucí oleje následně kontaminují komponenty a vedou ke ztrátě kvality při dalším zpracování. Odsávání oleje jednoduchým odpěňovačem na hladině prací vody je často nedostatečné a příliš neúčinné. Snadno ovladatelný a na údržbu nenáročný odlučovač lehkých kapalin od společnosti LK Metall, integrovaný do stávajících procesů zinkování, nepřetržitě odstraňuje olej z prací kapaliny. Fyzicky fungující odlučovač oleje zabudovaný v systému řeší tuto úlohu spolehlivě a zejména hospodárně. Intervaly likvidace se výrazně prodlouží. Odlučovač oleje zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a dlouhou životnost.

Úprava procesní vody: odmašťování pomocí odlučovacího systému LK

Úprava procesní vody: odmašťování pomocí odlučovacího systému LK

Delší životnost snižuje počet cyklů likvidace

Díky plné integraci do probíhajícího výrobního procesu se životnost odmašťovací lázně prodlouží z přibližně jednoho týdne na přibližně osm týdnů. V porovnání s týdenní likvidací to znamená až osminásobné prodloužení životnosti, a tedy výrazné zkrácení likvidačních cyklů. Další úspora nákladů spočívá v nižším zatížení neutralizačního zařízení. Během prvních osmi týdnů po uvedení do provozu se tak v průměru oddělí více než 100 litrů čistého oleje. Zároveň to znamená výraznou úsporu chemikálií. Odlučovač lehkých kapalin LK lze přizpůsobit odpovídající velikosti odmašťovací lázně a začlenit do téměř jakéhokoli výrobního procesu.