Efektivní vytápění – inteligentní větrání

Letošního ročníku veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu se opět zúčastní výrobce zařízení LK Metallwaren. Ve dnech 25.-27. dubna 2023 seznámí návštěvníky s efektivními a úspornými systémy vytápění a větrání hal.

V zájmu klimatu vytápějte průmyslové haly způsobem, který je neutrální z hlediska emisí C02, a využívejte při tom regenerativní zdroje: Tímto mottem chce společnost LK Metallwaren oslovit zájemce o letošní veletrh LogiMAT ve Stuttgartu, mezi něž patří především logističtí operátoři.

„Jako dodavatel vytápění hal a systémy vytápění a větrání hal nejsme součástí základní rodiny tohoto odvětví. Díky velkému počtu osobních a profesních kontaktů, které jsme zde jako vystavovatelé od roku 2005 navázali, se LogiMAT stal jednou z nejdůležitějších událostí v našem každoročním veletržním kalendáři,“ shrnuje obchodní ředitel Harald Wimmer mnoho pozitivních zkušeností výrobce zařízení ze Schwabachu z minulých účastí na stuttgartském veletrhu.

Tentokrát se prezentace zaměří na.
Teplovzdušné ohřívače značky GCS a
a osvědčené
Větrací systémy REKU
bude. Wimmer: „V kombinaci s nejmodernější technologií tepelných čerpadel dnes systémy vytápění a větrání hal již nevyžadují fosilní paliva. Emise CO2 tak mohou být sníženy na nulu, a tím mohou být splněny i požadavky na ochranu klimatu v nebytovém sektoru.“

Zelený klimatický systém GCS

Pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch lze jako zdroj tepla využít okolní vzduch. Tím je zajištěna mimořádná energetická účinnost a šetrnost k životnímu prostředí. Topná tělesa v teplovzdušném generátoru jsou připojena k tepelnému čerpadlu a pro další provoz jsou naplněna chladivem R32. Výhody systémů společnosti LK Metallwaren: Ve všech kombinacích systémů s tepelnými čerpadly může být topné těleso provozováno pro vytápění (přímý kondenzátor) nebo pro chlazení (přímý výparník). Provozovatelé zařízení tak mohou zajistit stabilní klima v hale po celý rok a výrazně tak zlepšit nejen výrobní prostředí, ale i pracovní podmínky zaměstnanců. Další výhody: Provozní technologie, které jsou dodávány prostřednictvím tepelných čerpadel, jsou způsobilé pro financování z programu.
Federální úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu
až do výše 35 % způsobilých nákladů.

Jako alternativu k technologii tepelných čerpadel lze systémy LK provozovat také s využitím jiných nefosilních generátorů tepla, jako je geotermální energie, dřevní štěpka nebo pelety. Dokonce i konverze lze realizovat v krátkém čase a s malým technickým úsilím.

Stejně jako na předchozích veletrzích LogiMAT se společnost LK Metallwaren opět představí s rozsáhlými poradenskými znalostmi a štíhlým vybavením. Pro prezentaci
topný systém a ventilační systémy
dvě 60palcové obrazovky poskytnou potřebný obrazový materiál na rohovém stánku o rozloze 20 m2 v hale 5, stánek 5B26. Obchodní ředitel společnosti LK Metallwaren Harald Wimmer a Henri Dosse (oblastní manažer pro severozápad) a Jan Beyer budou návštěvníkům k dispozici po celé tři dny veletrhu, aby jim poskytli nejlepší rady.