Pojďme do toho společně!

Společně s dalšími firmami z regionu jsme přispěli na nákup dvou autobusů pro mobilní péči o obtížně vychovatelné děti a mládež.

Od roku 1981 se Iniciativa pro rodinnou péči(Initiative für familienähnliche Kleinstheime e. V., zkráceně IFK) stará o děti a mladé lidi ze sociálně slabého prostředí. Sociální aktivity a služby nabízené sdružením již dávno přesáhly původní domácí péči a dnes zahrnují využití sociální skupinové práce, ale především také nabídky v oblasti mobilní péče. Přestože je péče o svěřené děti v podstatě zajištěna, finanční možnosti na vybavení zařízení a další pomoc jsou velmi omezené.

V tomto případě šlo o pořízení dvou autobusů, které IFK nutně potřeboval v rámci mobilní péče. Aby Institut für Stadtmarketing Lorenz GmbH získal finanční prostředky potřebné na nákup, vyhlásil na jaře 2022 výzvu k předkládání darů podnikům ve Schwabachu a okolí.

Kampaň se ukázala jako naprosto úspěšná! Firmy v regionu opět projevily svou ochotu přispět a my jsme z LK Metallwaren jsme se také přidali a darovali šek na 2 150 eur. Na oplátku nám bylo umožněno nechat zvěčnit naše logo na skleněnou plochu v zadní části nového vozidla a být tak přítomni jako reklamní nosič při všech budoucích cestách.

Předání obou vozidel IFK ve Schwabachu se uskutečnilo 7. června. Kromě dvou ředitelů IFK, Annette Bognerová a Sabine Himmer (zástupkyně) byl na místě působení IFK také marketingový manažer LK Harald Wimmer.

Celý tým LK přeje IFK mnoho radosti a všestranně bezúrazové cesty s oběma autobusy!

Autor