Vítejte v klubu 25 LK!

Každý, kdo zůstává věrný firmě 25 let, se už dávno stal nejen její součástí, ale tato firma je i jeho součástí. To je jistě případ Norbert Schiebel, našeho „generátora“ v interním prodeji. Je jisté, že bez něj by LK Metallwaren byla jinou společností. Je to především díky tomu, že se zasadil o rozvoj odvětví úpravy vody a vybudoval jej do dnešní podoby: jednoho z pěti pilířů produktového portfolia naší společnosti.

Těchto pětadvacet let členství zaměstnanců však svědčí i o něčem jiném: o stabilitě a spolehlivosti, solidaritě a odhodlání. Norbert Schiebel vykazuje všechny tyto vlastnosti v tom nejlepším slova smyslu. K tomu se přidává kompetence založená na širokých znalostech, jakož i svědomitost a přesnost, s jakou plní své úkoly v oblasti separační techniky – souběžně s přesností, s jakou míří a zasahuje terče ve svém volném čase ve svém milovaném střeleckém klubu.

Narodil se, vyrostl a dodnes žije ve Spaltu a svému domovu zůstal věrný. Po vyučení strojním inženýrem se státní zkouškou nastoupil v roce 1998 po přestávce u městského dodavatele vodohospodářské techniky v Rothu do společnosti LK Metallwaren ve Schwabachu. Jako technicky zkušený pracovník kanceláře má na starosti celou škálu činností od prodeje až po návrh, vývoj a projektování zakázek. Jako interní odborník na odlučovače lehkých kapalin vykonává svou funkci vedoucího pracovníka WHG ve společnosti stále stejně pevně jako před deseti nebo dvaceti lety.

Stejně jako každý, kdo se stane členem exkluzivního 25členného klubu LK Metallwaren, obdržel i Norbert Schiebel 22. srpna 2023 k výročí certifikát a medaili. Největší radost však udělá svým příznivcům – zejména týmu úpravny vody LK – tím, že s námi zůstane ještě mnoho let!