16 výměníků tepla vyvezených do USA a Mexika pro použití v sušících procesech.

Speciální výměníky tepla pro zahraniční export!

V dubnu 2023 jsme od renomovaného výrobce speciálních systémů z Münsterlandu obdrželi objednávku na dodávku 16 výměníků tepla určených k použití v procesech sušení. Čtyři z objednaných spalovacích komor měly být dodány zákazníkovi do poloviny června a dalších dvanáct do začátku ledna 2024, odkud měly být vyvezeny do USA a Mexika.

Klíčovým požadavkem na konstrukci a konečné dimenzování spalovacích komor byl vysoký objemový průtok 80 000 m³/h, který musel být během procesu výměny tepla ohříván na výstupní teplotu 100 stupňů Celsia. K tomu bylo zapotřebí tepelného výkonu 365 kW. Zejména s ohledem na vysoký průtok vzduchu nebylo možné uvažovat o dodávce žádného ze standardních výměníků používaných společností LK Metallwaren. Při návrhu řešení bylo třeba věnovat zvláštní pozornost zatížení topné plochy, které nesmělo být příliš vysoké, rychlosti proudění vzduchu přes spalovací komoru a trubky výměníku a rychlosti proudění spalin. V tomto projektu se opět ukázaly jako neocenitelné naše dlouholeté zkušenosti s návrhem a výrobou speciálních výměníků tepla s nepřímým ohřevem.
speciální výměníky tepla
v náš prospěch!

16 výměníků tepla vyvezených do USA a Mexika pro použití v sušících procesech.

Pro zajištění tepelné a korozní odolnosti požadované pro proces výměny byly použity zejména vysoce kvalitní austenitické oceli materiálových tříd 1.4828 (vynikající tepelná odolnost) a 1.4541 (vysoká korozní odolnost).

Posledním bodem byla další silná stránka společnosti LK Metallwaren: naše spolehlivost dodávek. Díky tomu byly první čtyři i následujících dvanáct speciálních výměníků tepla dodány zákazníkovi „včas“, tj. před stanoveným termínem!